- Fregatter er bortkastede penger

Militæret har gjort problemene større. Myndighetene bør heller subsidiere væpnede vakter.