— Selv om vi ikke kjenner smittekilden, finnes det ingen bevis på overføring fra menneske til menneske, sier Michael O'Leary, Verdens helseorganisasjons representant i Kina.

Kina kunngjorde for litt over en uke siden at viruset for første gang var blitt oppdaget i mennesker. Så langt har 21 blitt smittet og seks mennesker har mistet livet.