Hendelsen er en av de alvorligste skoleskytingene i USA, og startet en fornyet debatt i landet om strengere våpenkontroll.

En talsperson for de lokale myndighetene i Newtown opplyser at det vil ta opptil fire uker før rivingsarbeidet er ferdig, og det er planlagt at en ny skole åpner i 2016.

20 barn på mellom seks og sju år og seks voksne ble drept av 20 år gamle Adam Lanza da han tok seg inn på skolen og åpnet ild 14. desember.