— Dette tilbudet er tilgjengelig for FN og OPCW fra i dag, sier Brende.

Norge vil også bidra med opp mot 90 millioner kroner i økonomisk støtte til destruksjonen av Syrias kjemiske våpen.

Eskorte

Fregatten vil fungere som militær eskorte for det sivile transportskipet.

Brende varslet også at Norge gir nye 100 millioner kroner i humanitær bistand for å hjelpe på den humanitære situasjonen i Syria og i nabolandene.

Norge ble tidlig først spurt om å ta imot kjemiske stridsmidler fra Syria, men sa nei. Mangel på tid, anlegg og utstyr var ifølge utenriksministeren de viktigste grunnene til at Norge ikke vil ta imot kjemiske stridsmidler fra Syria.

Torsdag, under besøk i Washington og møte med USAs utenriksminister John Kerry, ble det kjent hva slags bidrag Norge ønsker å gi.

Sikkerhetsrådet

— Norge støtter arbeidet som gjøres i regi av FN og OPCW for å destruere de syriske kjemivåpnene. Det er viktig å få fjernet og ødelagt disse stoffene så raskt som mulig slik at masseødeleggelsesvåpen ikke igjen kan bli brukt mot det syriske folket, sa Brende etter møtet.

FN sikkerhetsråd ble enige om en resolusjon om fjerning av Syrias kjemiske stridsmidler 15.