Fritt fram for statlig snoking

Neste år blir det fritt fram for svenske myndigheter å lese innbyggernes e-post og lytte til telefonsamtaler.