Virus kan stamme fra lab

Varianten av munn- og klovsyke som er funnet i Storbritannia, er identisk med et virus fra et laboratorium i nærheten av gården der smitten ble oppdaget.