-Hallo, verden, dette er Norge

Døren går opp, stemmene stilner. Ut kommer Ole Danbolt Mjøs og taler i to minutter. Norge har fått sin tildelte tid av verdens oppmerksomhet.