• FULL FYR: Oljebrannene forurenser Kuwait og Irak. Enkelte dager etter Golfkrigen er sotverdien i luften ti ganger høyere enn det WHO mener er akseptabelt.

Irakmarerittet ingen fikk høre om

I april 1991 dro Tore Møller på et FN-oppdrag i Irak rett etter Gulf-krigen. Et oppdrag nesten ingen skal komme til å høre eller snakke om.