Dømt til døden

Publikum i rettssalen i Kisangani forholdt seg rolig da dommen ble lest opp, men applauderte etter hver dødsdom. - De fortjener dødsdommene, sa flere etter at retten var hevet.

 • Aftenposten.no
 • Fred C. Gjestad
 • Mona W. Claussen
 • Thomas Hubert
 • Ida Halvorsen Kemp
Publisert Publisert
icon
Denne artikkelen er over 13 år gammel

Nordmennene Tjostolv Moland (28) og Joshua French (27) er dømt til døden i militærdomstolen i Kisangani. Vi fulgte domsopplesningen direkte:

Kl 13.45: Moland og French er plassert i en bil og kjørt bort fra rettslokalet.

Én dollar for hver innbygger

Dommeren sier at kravet om 60 millioner dollar er basert på en symbolsk dollar til hver innbygger i Den demokratiske republikken Kongo.

Ifølge dommen står Moland, French og den norske stat felles ansvarlig for å betale erstatningssummene.

Publikum forholdt seg rolig da dommen ble lest opp, men applauderte etter hver dødsdom. Etter at retten var hevet, sa flere i publikum at Moland og French er drapsmenn som fortjener dødsdommene.

Dommeren oppsummerte dommen slik at tolken kunne oversette den til engelsk. Han opplyste at Moland og French vil få overlevert de sivile kravene skriftlig.

Dommen kan ankes innen en frist på fem dager, opplyste dommeren.

Totalt krav: 359 millioner kroner

Moland og French er dømt til å betale til sammen 171.000 amerikanske dollar, altså rundt én millioner kroner, til de sivile partene. De to er sammen med staten Norge dømt til å betale 60 millioner dollar, altså rundt 358 millioner kroner, til Den demokratiske republikken Kongo.

Her er erstatningssummene:

 • 30.000 dollar til enken Bibiwhe Olendjeke
 • 40.000 dollar til hennes voksne datter
 • 60.000 dollar til hvert mindreårige barn
 • 10.000 dollar til hver voksen i foreldrenes gruppe
 • 5000 dollar til sjåførens fagforening
 • 16.000 dollar til vitnet Kismu Aradjabu
 • 5000 dollar til vitnet Kepo Ayila
 • 5000 dollar til bileieren
 • 60 millioner dollar til DR Kongo
  Enken Bibiwhe Olendjeke skal ha 30.000 dollar i erstatning. Hvert av de mindreårige barna hennes skal ha 60.000 dollar, ifølge dommen. FOTO: THOMAS HUBERT

Kl 13.25: Moland og French blir ført ut av rettssalen.

Kl 13.22: Moland og French setter seg. Så må de reise seg igjen. Journalister flokker seg rundt dem. Moland drar på smilebåndet.

Kl 13.10: Dommeren viser til lovene som er anvendt.

De får dødsdom på alle fem tiltalepunkter. De er dømt i henhold til alle de fem tiltalepunktene: Forsettlig drap, drapsforsøk, spionasje, væpnet ran og forsøk på å danne et kriminelt forbund.

Moland får dessuten 20 års fengsel for våpeninnehav.

Kl 13.09: De tiltalte blir bedt om å reise seg. Dommen skal lese opp.

Kl 13.10: Dommeren viser til lovene som er anvendt.

Kl 13.09: De tiltalte blir bedt om å reise seg. Dommen skal lese opp.

Kl 13.00: Dommeren snakker om erstatningskravene fra sjåførens enke og hennes foreldre, barna hennes og sjåførens fagforening.

Kl 12.55: Når det gjelder drapsanklagen, legger retten til grunn at drapsforsøket er overlagt og har funnet sted. Dommeren slår fast at Moland var den som drepte sjåføren. Han avviser forsvarets påstand om at Moland ikke sto på stedet skuddet ble avfyrt fra.

— Aktoratet har rett i at begge tiltalte må finnes skyldig i drap, sier dommeren.

Det er ingen tolk til stede - Moland og French får ikke oversatt dommen etterhvert som den leses opp.

Kl 12.47: Dommeren oppsummerer begge siders argumentasjon vedrørende anklagen om spionasje. - Tjostolv Moland og Joshua French, norske statsborgere, er aktive militære offiserer, slik det er bekreftet av ID-kortene deres, som er gyldige til 2016 og 2017. Dermed er de de facto etterretningsagenter for sitt land.

Utstyret deres - militære kart, kameraer, gps - kan brukes til spionasje, og det hele skjedde i et område der det foregikk krig. Alt dette er egnet til å skade nasjonens interesser, sier dommer Disimo.

Kl 12.45: - Forsvareren mener at spionasje ikke er bevist. Men nordmennene hadde med seg militære kart, kameraer, gps og utstyr som tyder på at de er militære, sier dommeren.

Kl 12.45: - Det å overføre informasjon til en fremmed myndighet strider mot kongolesiske interesser, sier dommeren.

Kl 12.35: Dommeren oppsummerer begge siders argumenter i forhold til anklagen om ulovlig våpeninnehav. Rettens konklusjon er at Moland ikke bare hadde et jaktvåpen. Han hadde også et GT 9mm våpen, sier dommeren. Det er pistolen som var avbildet på et foto i Molands mobil. Retten er enig med aktor i at dette våpenet ble kastet inn i skogen og aldri senere funnet.

Kl 12.28: - Etter å ha oppsummert aktoratets og forsvarerens argumenter i forhold til anklagen om spionasje, presenterer dommer Disimo rettens konklusjon: - Som det er vist på de ugjendrivelige fotografiene som de tiltalte selv har tatt, er det tydelig at de har dannet en veritabel maskin for å skade mennesker og eiendom da de ankom DR Kongo.

Dommeren sier at retten anser Moland som lederen.

Kl 12.27: - Dette var langt fra noen turistreise, de var i ferd med å organisere en gruppe som var i strid med kongolesisk lov. Dette i seg selv er straffbart, sier dommeren.

Kl 12.22: Dommeren går gjennom anklagene og de juridiske definisjonene.

Kl 12.20: Dommeren sier at forsvaret mener alle bilder er ren manipulasjon. Han fortsetter med å referere hva forsvaret har kommet frem til i sin etterforskning. Dommeren sier: - De tiltalte har ikke godtatt film- og bildebeviset som er brukt mot dem, men disse er godkjent.

Kl 12.18: Dommeren leser opp en tekstmelding fra de tiltaltes telefoner. I tekstmeldingen står det blant annet at «det er viktig at ikke noen navn avsløres».

Kl 12.16: Denne retten erklærer seg selv kompetent til å dømme de to norske offiserene, sier dommeren. Han mener handlingene også er brudd på et internasjonalt lovverk gjennom internasjonale avtaler. Tribunalet har godkjent å vise bildene som ble konfiskert fra de to. De tiltalte ønsket ikke å forklare seg fra 24. August, dette er i tråd med loven, sier dommer Claude Kisimo.

Kl 12.15: Dommeren leser opp tiltalepunktene de er kjent skyldige i på nytt. Nordmennene ble pågrepet i en nasjonalpark i Kongo. De er å regne som yrkessoldater, sier han.

Kl 12.13: Dommeren bekrefter vitnene Kepo Ayila og Kismu Aradjabus historier og aktors fremstilling av French og Molands flukt.

Kl 12.10: - Under den andre pausen trekker Moland frem våpenet, og med en profesjonell bevegelsen retter han det mot sjåføren, sier dommeren. - Så endte dette så tragisk at Moland rettet våpenet mot den stakkars sjåføren og trakk av. Moland skyter en kule i hodet til sjåføren, som faller om over rattet.

Kl 12.06: Dommeren bekrefter aktors påstand om at Moland under en pause på turen hentet ut en bag som inneholdt "det som viste seg å være et krigsvåpen". Han sier også at French tok ut en revolver.

Kl 12.06: Dommeren: - De forlot Kisangani uten at sikkerhetspolitiet visste hva de gjorde her.

Kl 12.05: Dommeren: - Nordmennene skal ha protestert heftig mot at andre skulle være med i sammen bil som dem.

Kl 11.58: Dommeren ramser opp de fakta dommen er basert på. Han følger aktoratets versjon: Tiltalte "gjemte våpen og militære kart i bagasjen" og "skrev seg ikke inn på riktig måte på hotellet".

Kl 11.57: Dommeren trekker det frem som et negativt element at de tiltalte ikke har uttalt seg i retten.

Kl 11.56: Sjåførens kone og de seks barna krever 12 millioner amerikanske dollar.

Kl 11.50: Dommeren går over til å snakke om erstatning til de sivile partene.

Kl 11.48: French er skyldig i væpnet ran av bilen.

Kl 11.47: French er skyldig i drapsforsøk.

Kl 11.45: French har vært etterretningsagent for landet sitt fordi han hadde militærbevis som viste dette. French holdt vitnet Kismu Aradjabu fast slik at Moland kunne skyte sjåføren. Han er altså delaktig i drapet.

Kl 11.43: Moland er også skyldig i drapsforsøk, på passasjeren Kismu Aradjabu.

Moland er skyldig i væpnet ran.

Kl 11.39: Dommeren: - Moland er skyldig i overlagt drap.

French er skyldig i å ha vært med på å forberede handlinger som har ledet til spionasje. Moland har også brutt straffeloven, han bar krigsvåpen på seg da han var i bilen.

Kl 11.35: Dommeren: - Moland er dømt for spionasje for den norske regjering. Han har samarbeidet med en gruppe som ønsker å skade mennesker og eiendom, og ledet den.

Kl 11.33: Dommeren identifiserer begge de tiltalte, og han omtaler dem begge som militære offiserer. Han sier de er i aktiv militær tjeneste for Norge.

Kl 11.31: Dommeren ber alle holde seg i ro. - Jeg ber om at ingen avbryter under domsavsigelsen. Dette er et viktig øyeblikk.

Kl 11.30: De tiltalte setter seg.

Kl 11.29: Alle advokatene introduserer seg selv.

Kl 11.26: De tiltalte går frem til tribunalet.

Kl 11.23: Retten er satt.

Kl 11.22: Alle reiser seg.

Kl 11.20: Musikken er skrudd av.

Kl 11.14: Dommeren er på vei inn.

Kl 11.10: Sikkerhetsopplegget er det samme som tidligere. Et stort antall bevæpnede politifolk og soldater er til stede i og omkring rettslokalet. Celine Dion spilles over høyttaleranlegget. Dommerne er ikke ankommet.

Kl 10.55: Forsvarer Guillaume Likwela setter seg ned bak Moland og French. De tre snakker sammen.

Forsvarer André Kibambe er i hovedstaden Kinshasa i dag. Han arbeider med en annen sak, og det er ikke nødvendig at han er i retten for å høre domsavsigelsen, sier han. Forsvarer Guillaume Likwela vil trolig anke dommen på stedet.

Mange skuelystne

Kl 10.45: De tiltalte har satt seg. De har snakket med norske journalister, smiler og ler litt, og venter på dommerne.

Salen er nå fylt til siste stol, endel har tatt til takke med ståplasser.

Kl 10.16: Moland og French er ankommet retten.

Bak dem, ved veggen, sitter UDs utsendinger, Fred Rasmussen og Alida Endresen.

— Det er en rekke omstendigheter, ikke våre egne handlinger, som ligger bak den situasjon vi befinner oss i nå, sier French til norske journalister. Han sier at han og Moland skulle ha forlatt landet med én gang etter skyteepisoden, i stedet for å vente.

"Bare enda en dag"

Moland og French ser frem til at dommen ankes. – Vi har større tillit til at ting gjøres etter loven i hovedstaden, sier de til norske journalister.

Forsvarer Guillaume Likwela ber de tiltalte signere noen dokumenter. Det er anken, forklarer Moland.

— Hvordan går det med helsen din?

— Det går bra.

— Har dere fått noen informasjon om hva som vil bli besluttet i dag?

— Nei, vi har bare såvidt hatt kontakt med forsvarerne.

— Er dere nervøse? Hvordan har dere forberedt dere på det som skal skje i dag?

— Dette er bare enda en dag på et sprøtt sted, sier Moland.

— Ikke noe annerledes enn tidligere dager i retten?

— Nei, sier Moland.

Kl 10.05: Retten skulle settes kl 10, men salen er fortsatt bare halvfull, og dommerne har ikke ankommet.

Kl 09.50: Rettssalen fylles langsomt, Tjostolv Moland og Joshua French har ikke ankommet.

Du kan følge domsavsigelsen direkte på video på nettsidene til Tønsberg blad akkurat nå.

Domsavsigelsen skulle etter planen begynne klokken 10, men er noe forsinket.

Selv om mange blir dømt til døden i Kongo, blir dødsstraffer sjelden fullbyrdet. Det som ofte skjer, er at dødsdømte søker president Joseph Kabila om benådning, og at presidenten ikke svarer.

Dermed blir heller ikke dødsstraffen fullbyrdet, og de dømte blir i stedet sittende på dødscelle på ubestemt tid.

Publisert