Uvisst om kraftprosjekt blir godkjent

Norge inngikk før jul avtale om kjøp av klimakvoter fra et vannkraftprosjekt i Kina. Men det er uvisst om prosjektet får FN-godkjenning, vedgår Finansdepartementet.