Milliardbøter for kartellvirksomhet i EU

EU-kommisjonen har ilagt ti selskaper 6,2 milliarder kroner i bøter for kartellvirksomhet.