Mozart må amputere penis

Iguanen Mozart står i fare for å få amputert sine edlere deler etter å ha hatt konstant ereksjon i over en uke.