Vil stoppe all aktivitet

Myndighetene i Mexico by vurderer å stoppe all virksomhet i millionbyen i noen dager om ikke antall smittede av svineinfluensa går ned.