Oddsson gjorde lite inntrykk

At statsministeren stemte samtidig fikk ikke hjelpe, både Helgi B. Thoroddsen og Sigrun B. Bergmundsdottir stemte for å kaste regjeringen.