Vil ikke ha mer farlig kjemi

Norge håper å slippe deler av EUs nye kjemikalieregler. Målet er å unngå en svekkelse av dagens norske giftstoff-regime.