Fugleinfluensa registrert i Midtøsten

De to første tilfellene av fugleinfluensa i Midtøsten er registrert i Kuwait, trass i at Golfstatene har satt i verk en rekke tiltak for å hindre viruset i å nå regionen.