Norge krever nye yttergrenser<p/>

Norge gjør nå formelt krav på store havbunnsområder som ligger utenfor den økonomiske sonen. Utvidelse av sokkelen kan få enorm økonomisk betydning.