NATO strekker ut en hånd til Serbia

NATO inviterer Serbia, Montenegro og Bosnia-Hercegovina til samarbeid i ordningen Partnerskap for fred. Dette er spesielt et håndslag til Serbia.