Kraftige WTO-angrep på USA

WTO-sjef Pascal Lamy advarer mot sammenbrudd i hele WTO-systemet. Samtidig er USA i ferd med å pådra seg stemplet som forhandlingenes store, stygge ulv.