Fleirtal for strilekortet

KrF i Hordaland vil forlenga ordninga med miljøkort for kollektivreisande over Nordhordlandsbrua.