Kommunistene delt i to partier

De to fraksjonene i det russiske kommunistpartiet har holdt atskilte kongresser, og hevder begge å være landets rettmessige kommunistparti.