Palestinske ledere til midnattsmesse

Palestinske ledere slutter seg til de mange tusen kristne som feirer jul i Betlehem.