Avvikler Enduring Freedom

Norske offiserer skal ut av Irak, og Norge trekker seg ut av operasjon Enduring Freedom i Afghanistan, men trapper opp innsatsen i ISAF-styrken.