Katalonia erklærer seg som egen nasjon i Spania

Etter flere uker med opphetet debatt har de folkevalgte i spanske Katalonia vedtatt at den selvstyrte regionen er å regne som en egen nasjon.