Det tomme landet

Janjaweed-militsen kom i grålysningen. Noen timer etter var landsbyen Teartee tom. 15 var massakrert. Resten av innbyggerne hadde flyktet. Den etniske rensingen var fullført.