Paret som skremmer Bush

Venezuelas stadig tettere bånd til Cuba får hårene til å reise seg i Washington DC. Der karakteriseres alliansen mellom Hugo Chavez og Fidel Castro som en negativ kraft som kan undergrave den demokratiske utviklingen i Latin-Amerika.