Mer velstand gir flere dyr

Ifølge tidsbruksundersøkelsen fra Statistisk sentralbyrå brukte 6 prosent av oss tid på hund i 2000.