Israel advares mot å angripe Syria

Mens krigføringen mellom den libanesiske Hizbollah-geriljaen og Israel fortsetter for fullt, advarer både Syria og Iran om voldsomme reaksjoner dersom Israel angriper Syria.