Munn- og klovsyke i Danmark

Det er ny mistanke om munn- og klovsyke på Nord-Jylland.