Makedonia erklærer ikke krig likevel

Etter sterkt press fra NATO og EU går Makedonia foreløpig vekk fra intensjonen om å vedta en krigserklæring som ledd i kampen mot albansk gerilja.