Menneskelig svikt trolig årsak

Menneskelig svikt som følge av dårlig sikt skal sannsynligvis være hovedårsak til flyulykken i Milano, som har kostet over 100 menneskeliv.