Advarer mot rask prosess

Forsker Henrik Thune advarer mot å starte straffeforfølgingen av Saddam Hussein før USA har gitt fra seg makten.