Økt risiko for atomterror

En terroraksjon med atomvåpen eller mot atomanlegg er langt mer sannsynlig etter angrepene på USA 11. september, sier lederen for Det internasjonale atomenergibyrået IAEA.