Dårlig rustet mot «satanvirus»

Vest-Europa er dårlig rustet til å møte et utbrudd av dødelig virus spredt av terrorister. De åpne grensene gir nærmest fritt leide for et såkalt «satanvirus», advarer forskere.