Hvert tredje britiske barn fattig

London (NTB): Hvert tredje britiske barn lever i fattigdom, og hvert femte barn vokser opp i hjem der ingen har arbeid. De dystre tallene sår tvil om statsminister Tony Blairs evne og vilje til å bekjempe fattigdommen i landet.