NATO i kamp med geriljaen

NATO overveier å la jugoslaviske tropper vende tilbake til den demilitariserte sonen mellom Kosovo og Serbia.