• Områdende merket med gult, stenges helt av og overvåkes fra 1. juli 2004. Foto: Tor Sponga. Kilde: Ortofoto/Grunnkart Berge

Terrorfrykt stenger havner

Bergen Havn må trolig bruke et sted mellom 10 og 15 millioner kroner på sikkerhet. Bynære havneområder vil bli stengt av. Krigen mot terror fører til store konsekvenser for havner over hele landet.