Hvem overtar etter Arafat?

Palestinerne sier at ingen utenfra kan bestemme hvem de skal velge som ledere. Men under internasjonalt press har de godtatt å gjennomføre reformer og holde valg.