Kina og Russland krever at ABM-avtalen består

Kina og Russland krever at ABM-avtalen opprettholdes uforandret. Hvis ikke vil Russland svare med ny atomopprustning, sier president Vladimir Putin.