Nordisk protest mot atomrute

De nordiske miljøministrene vil protestere mot planene om å transportere atomavfall fra Europa til Japan. Ruten er planlagt å gå gjennom Nordsjøen.