Øglene kommer

Flere krypdyr, flere katter og flere smågnagere. Dette tror veterinærfaglige eksperter ved Veterinærhøgskolen er fremtidens dyrehold.