- Et lære-stykke i demokrati

For første gang kan nasjonalstatene lære noe om demokrati av EU, mener professor Olof Petersson. EU-konstitusjonen er mer demokratisk enn andre grunnlover. Men om den virkelig bringer EU nærmere folket, er uvisst.