Spleiser menneske og maskin

Kommunikasjon mellom kontrollkrets og nervesystem lover intelligente proteser og implantater. Teknologien knytter sammen menneske og maskin.