Risforskere slår rot i Korea

Sveitsiske Syngenta, som nylig dekodet arveanlegget i en rissort, starter forskning og markedsføring i Korea.