Fengselsstraffer for Zeevis drapsmenn

En palestinsk domstol dømte torsdag den israelske turistministeren Revaham Zeevis drapsmenn til fengselsstraffer på mellom ett og atten år. Dommene ble straks stadfestet av Yasser Arafat.