Mistenker bin Laden

Sjokkerte amerikanere spør seg hvem i all verden som kan ha gjennomført det makabre terror-raidet mot amerikanske mål. Mistanken retter seg først og fremst mot Osama bin Laden.