Partiene i den borgerlige koalisjonsregjeringen er enige om at søknaden skal trekkes, skriver nyhetsbyrået AFP. Utenriksminister Gunnar Bragi Sveinsson sier til rikskringkasteren RUV at han formelt vil legge fram forslaget om å droppe søknaden.

Beslutningen var ikke uventet, og allerede i august i fjor opplyste regjeringen at den vurderte å oppløse Islands forhandlingsdelegasjon. Forhandlingene med EU ble stanset for over ett år siden.

Valget i april i fjor ble vunnet av Framskrittspartiet, som har mange likhetstrekk med Senterpartiet i Norge, og det konservative Selvstendighetspartiet. Da de ble enige om å danne regjering, erklærte de at medlemskapsforhandlingene kun ville bli tatt opp igjen hvis det ble flertall for dette i en folkeavstemning.

Partiene lovet i utgangspunkt at det skulle holdes en slik folkeavstemning, men nå har de altså skiftet mening.

Islendingene besluttet å søke om medlemskap i en folkeavstemning som ble holdt i 2009, samtidig som landet var hardt rammet av finanskrisen. Søknaden ble sendt året etter.

Det var ventet at fiskeripolitikken ville bli det eneste virkelig vanskelige temaet i forhandlingene. Men de ble stanset før partene kom så langt som til fiskeri.

(©NTB)