Legendarisk irsk pub trues med rivning

Hedigans pub i Dublin er kjent fra James Joyces mesterverk «Ulysses», og blir hyppig brukt for å drukne sorgene etter gravferder. Nå vil eieren rive den legendariske puben.