--25 irakiske soldater overgir seg

25 irakiske soldater har desertert og overgitt seg til amerikanske styrker i Kuwait-ørkenen, ifølge en amerikansk marineoffiser.