Mubarak oppløser regjeringen

Presidenten spilte på frykt og ødeleggelse for å vinne folkets tillit. Men folket vil fortsette å demonstrere til han går av, mener demokratiforkjemper.